Verduurzaming van de keten

Bij Dr. Oetker Professional zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de keten van onze grondstoffen en verpakkingen te verduurzamen. Daarom werken we samen met leveranciers die, naast een goed en geïmplementeerd kwaliteitssysteem, aan onze duurzaamheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in de internationale Dr. Oetker 'Supplier Code of Conduct' en zijn integraal onderdeel van onze contracten die al onze leveranciers hebben 


Een aantal grondstoffen zoals palmolie en eipoeder kopen we al duurzamer in. We kunnen niet alle productstromen in een keer aanpakken. Qua prioriteit kiezen we daarom voor grondstoffen waarmee we impact kunnen behalen of waarin we snel stappen kunnen zetten. Stapsgewijs gaan we deze stromen verduurzamen.

100% van onze palmolie is RSPO gecertificeerd

Dr. Oetker koopt sinds 2013 alleen nog maar RSPO gecertificeerde palmolie. RSPO gecertificeerde palmolie is verbouwd op een manier waarbij de natuur en de dieren die er leven worden beschermd. Ook zorgt RSPO ervoor dat de rechten van de lokale bevolking worden gerespecteerd en dat de arbeiders betere leef- en werkomstandigheden krijgen. 


Eipoeder van vrije uitloopeieren
In 2016 stapten we voor onze bakmixen over van eipoeder van scharreleieren naar eipoeder van vrije uitloopeieren. We zijn begonnen met de bakmixen die wij in Nederland produceren. Eind 2016 kwam 46% van onze eipoeder van vrije uitloopeieren. Uiterlijk in 2020 willen we dat alle eipoeder die wij inkopen afkomstig is van minimaal vrije uitloopeieren

UTZ cacao voor onze bakproducten
Wij gaan UTZ gecertificeerde cacao inkopen voor onze bakproducten. UTZ is een keurmerk voor onder andere duurzamere cacao. Boeren kunnen zich laten keuren voor UTZ. UTZ controleert of de sociale omstandigheden in de toeleveringsketen in orde zijn en of het milieu wordt gerespecteerd. Uiterlijk in 2020 willen we dat alle cacao die wij inkopen UTZ gecertificeerd is. 
Diervriendelijker gehouden kip

Onze pizza's worden in Duitsland voor veel landen tegelijk geproduceerd. Daarom werken we voor de verduurzaming van de kip op onze pizza's samen met onze internationale collega's. We gaan in 2017 alleen nog kip inkopen dat in Duitsland gefokt, opgegroeid, geslacht en verwerkt is. Met als doel meer transparantie in de keten en meer invloed op dierenwelzijn. Voor het Nederlandse volume van de Pizzaburgers BBQ Chicken kopen we kip met het '1 ster Beter Leven keurmerk'.

Meer verantwoorde verpakkingen
Naast grondstoffen zijn ook verpakkingen onderdeel van de keten. Daarom maken we deze zo verantwoord mogelijk. We gebruiken zo min mogelijk verpakkingsmateriaal en beperken onze impact op het milieu waar mogelijk. Dat doen we volgens deze 3R-methode:
  • Reduce: verminderen van verpakkingsmateriaal.
  • Recycle: zorgen voor recyclebare verpakkingen.
  • Renew: gebruiken van hernieuwbare verpakkingsmaterialen
Reduce 

Wij onderzoeken of we onze verpakkingen kunnen verkleinen qua hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Verpakkingen worden in omdozen op pallets naar de groothandel vervoerd. De stapel omdozen op pallets verlijmen wij met lijm en omwikkelen wij meestal niet met folie. Indien er toch folie nodig is, gebruiken wij tegenwoordig een minimale foliedikte. 

Recycle
Al onze verpakkingsmaterialen zijn gescheiden weg te gooien. 

Renew 

Vanaf halverwege 2016 zijn alle verpakkingen van de producten die Dr. Oetker Professional in Nederland produceert van FSC® gecertificeerd papier gemaakt. Het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) toont aan dat de houtproducten en papierwaren zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerd bos, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten.