Verduurzaming van de keten

Bij Dr. Oetker Professional zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de keten van onze grondstoffen en verpakkingen te verduurzamen. Daarom werken we samen met leveranciers die, naast een goed en geïmplementeerd kwaliteitssysteem, aan onze duurzaamheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in de internationale Dr. Oetker 'Supplier Code of Conduct' en zijn integraal onderdeel van onze contracten die al onze leveranciers hebben 


Een aantal grondstoffen zoals palmolie en eipoeder kopen we al duurzamer in. We kunnen niet alle productstromen in een keer aanpakken. Qua prioriteit kiezen we daarom voor grondstoffen waarmee we impact kunnen behalen of waarin we snel stappen kunnen zetten. Stapsgewijs gaan we deze stromen verduurzamen.

100% van onze palmolie is RSPO gecertificeerd

Dr. Oetker koopt alleen nog maar RSPO gecertificeerde palmolie in. RSPO gecertificeerde palmolie is verbouwd op een manier waarbij de natuur en de dieren die er leven worden beschermd. Ook zorgt RSPO ervoor dat de rechten van de lokale bevolking worden gerespecteerd en dat de arbeiders betere leef- en werkomstandigheden krijgen. In 2017 ws 53% van de door Dr. Oetker internationaal ingekochte palmolie Segregated of Identity Preserved. Dit betekent volledig duurzaam geproduceerde palmolie.


Eipoeder van vrije uitloopeieren
In 2016 stapten we voor onze bakmixen over van eipoeder van scharreleieren naar eipoeder van vrije uitloopeieren. We zijn begonnen met de bakmixen die wij in Nederland produceren. In was 92% van ons eipoeder voor bakmixen van vrije uitloopeieren of biologisch. Uiterlijk in 2020 willen we dat alle eipoeder die wij inkopen afkomstig is van minimaal vrije uitloopeieren.

UTZ cacao voor onze bakproducten
Dr. Oetker Nederland is sinds 2016 UTZ-gecertificeerd voor cacao. Sinds 2017 is 100% van de in Leeuwarden geproduceerde bakmixen met cacoa, UTZ-gecertificeerd. In 2020 willen we ook cacao voor de producten die niet in Leeuwarden geproduceerd worden UTZ-gecertificeerd inkopen. Diervriendelijker gehouden kip

Onze pizza's worden in Duitsland voor veel landen tegelijk geproduceerd. Daarom werken we voor de verduurzaming van de kip op onze pizza's samen met onze internationale collega's. We gaan in 2017 alleen nog kip inkopen dat in Duitsland gefokt, opgegroeid, geslacht en verwerkt is. Met als doel meer transparantie in de keten en meer invloed op dierenwelzijn. Vanaf midden 2018 kopen we 1 Ster Beter Leven kop in voor 100% van de hoeveelheden bestemd voor de Nederlandse markt.

Meer verantwoorde verpakkingen
Naast grondstoffen zijn ook verpakkingen onderdeel van de keten. Daarom maken we deze zo verantwoord mogelijk. We gebruiken zo min mogelijk verpakkingsmateriaal en beperken onze impact op het milieu waar mogelijk. Dat doen we volgens deze 3R-methode:
  • Reduce: verminderen van verpakkingsmateriaal.
  • Recycle: zorgen voor recyclebare verpakkingen.
  • Renew: gebruiken van hernieuwbare verpakkingsmaterialen
Reduce 

Wij zijn er mee bezig onze verpakkingen te verkleinen qua hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Verpakkingen worden in omdozen op pallets naar de groothandel vervoerd. De stapel omdozen op pallets verlijmen wij met lijm en omwikkelen wij meestal niet met folie. Indien er toch folie nodig is, gebruiken wij tegenwoordig een minimale foliedikte. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij wolkentoetje de plasticbeker van 6,6 gram naar 6,2 gram kunnen reduceren. 

Recycle
98% van ons verpakkingsmateriaal is gescheiden weg te gooien. 

Renew 

Het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) toont aan dat de houtproducten en papierwaren zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerd bos, waarbij rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten. In 2020 willen we dat 100% van de producten die wij in Leeuwarden produceren met een papieren verpakking FSC-gecertificeerd is.